ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ຕີ້ວສົ້ມ Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer ລະຫັດ: LT0259
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
LA
ຊື່ລາວ ​ຂາມ​ປ້ອມ​ແດງ​ໃບ​ສີ່​ແສກ / KHAM POM DENG BAI SI SAEK
ຕະກຸນ TAXACEAE
ຊື່ການຄ້າ KHAM POM DENG BAI SI SAEK (LA)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ໄມ້ຂາມປ້ອມແດງໃບສີ່ແສກ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີຂະໜາດນ້ອຍ ສູງພຽງແຕ່ 4 ມ. ລຳຕົ້ນ ຊື່, ເປືອກ ເປັນເກັດ, ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີນໍ້າຕານປົນ ສີຂີ້ເຖົ່າ. ໃບ ແຄບຍາວ ຫາ ຮູບຫອກ, ມີລັກສະນະເປັນໜັງ, ຈັບເປັນມູມ 55 ໍ- 70 ໍ ກັບແກນກີ່ງງ່າຂ້າງ, ມີແຖບປ່ອງອາກາດປົກຄຸມພື້ນຜີວເບື້ອງລຸ່ມ. ໂຄນແກ່ນ ອອກດ່ຽວ. ແກ່ນ ຮູບໄຂ່ປີ້ນ, ຮູບໄຂ່, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຮູບມົນກົມ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ມອກໄມ້ມີສີຂາວປົນສີເຫຼືອງ, ແກນໄມ້ສີນໍ້າຕານແດງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງສີຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອປະໄວ້ດົນເນື້ອໄມ້ມີສີນໍ້າຕານອອກແດງເຂັ້ມ, ສ້ຽນຊື່ ຫາສ້ຽນສົນເລັກນ້ອຍ ເນື້ອໄມ້ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ລະອຽດ. ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້: ຈຸລັງ Vessels ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ກະຈາຍແບບ Diffuse porous, ຮຽງຕົວແບບ Solitary ແລະ radial multiple of 2 (2-3) ພາຍໃນມີສານສະກັດ ແບບ Deposit ຢູ່ບາງ Vessel. ຈຸລັງ Parenchyma ຮຽງຕົວແບບ Aliform ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ confluent ຍາວຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ຈຸລັງ Rays ມີລັກສະນະ Uniseriate rays (1-4).

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ເນື້ອໄມ້ ມີຄຸນນະພາບ, ທົນທານຕໍ່ປວກ ແລະ ແມງໄມ້. ໃຊ້ເຮັດດ້າມເຄື່ອງມື, ຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນ. ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເປືອກໃຊ້ ແກ້ໄຂ້, ຢາຕ້ານມະເລັງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງປູກເປັນໄມ້ປະດັບ.
ໄມ້ຊະນິດນີ້ ພົບເຫັນໃນປ່າໄມ້ໃບເຂັມ, ປ່າໄມ້ໃບກວ້າງ ແຕ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 300-1800 ມ.
ພົບເຫັນໃນປະເທດ ອິນເດຍ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ເປັນຊະນິດໄມ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ບັນທືກໄວ້ໃນບັນຊີ 0448/ກປ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນຊະນິດໄມ້ທີ່ກໍາລັງຖືກຄຸຸກຄາມ VU ຂອງ Red list of IUCN.
ໃບ ແຄບຍາວ ຫາ ຮູບຫອກ, ມີລັກສະນະເປັນໜັງ, ຈັບເປັນມູມ 55 ໍ- 70 ໍ ກັບແກນກີ່ງງ່າຂ້າງ, ມີແຖບປ່ອງອາກາດປົກຄຸມພື້ນຜີວເບື້ອງລຸ່ມ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີໄມ້ I, II ແລະ III ສະບັບເລກ 0448/ກປ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2021.

https://conifersociety.org/conifers/cephalotaxus-oliveri

https://www.iucnredlist.org/search?query=Cephalotaxus%20oliveri

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer