ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ຕີ້ວສົ້ມ Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer ລະຫັດ: LT0259
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
LA
ຊື່ລາວ ​ຂາມ​ປ້ອມ​ແດງ​ໃບ​ສອງ​ແສກ / KHAM POM DENG BAI SONG SAEK
ຕະກຸນ TAXACEAE
ຊື່ການຄ້າ KHAM POM DENG BAI SONG SAEK (LA)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ໄມ້ຂາມປ້ອມແດງໃບສອງແສກ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງເຖິງ 20 ມ ມີໜ້ອຍສູງເຖີງ 30 ມ, ເຮືອນຍອດແຄບ. ລຳຕົ້ນ ຊື່, ຮູບທໍ່ກົມ. ເປືອກ ສີນໍ້າຕານຈືດ ຫຼື ສີນໍ້າຕານປົນແດງ, ເປືອກລອກເປັນແຜ່ນບາງໆ. ໃບ ແຄບຍາວ ຫຼື ຮູບຫອກ, ບາງຄັ້ງຮູບໂຄ້ງເລັກນ້ອຍ, ລຽງກົງກັນຂ້າມ, ຜີວໃບເບື້ອງເທີງສີຂຽວເຂັ້ມ, ເບື້ອງລຸ່ມ ມີປ່ອງອາກາດເປັນແຖບສີຂາວ ຢູ່ສອງຟາກຂ້າງຂອງເສັ້ນກາງໃບ, ຍາວຂະໜານກັບຂອບໃບ ແຕ່ກົກຫາປາຍໃບ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບຕິ່ງແຫຼມ ຫຼື ຕິ່ງໜາມ. ໂຄນ ແບບຕ່າງເພດຢູ່ຕ່າງຕົ້ນກັນ, ໂຄນເພດແມ່ ອອກດ່ຽວ ຫຼື ເກີດຮ່ວມກັນ 2-3 ອັນ, ໂຄນອ່ອນສີຂຽວ, ໂຄນແກ່ສີແດງ. ໂຄນເພດຜູ້ ຈະນ້ອຍ, ຮູບຮ່າງມົນ, ລວມກັນເປັນກຸ່ມຕາມງ່າມໃບ, 6-8 ອັນ. ແກ່ນ ຮູບໄຂ່ປີ້ນ ຫຼື ຮູບສ້ວຍ, ປາຍແຫຼມ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ມອກໄມ້ມີສີຂາວປົນສີເຫຼືອງ, ແກນໄມ້ສີນໍ້າຕານແດງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງສີຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມອາຍຸ ເມື່ອປະໄວ້ດົນເນື້ອໄມ້ມີສີນໍ້າຕານອອກແດງເຂັ້ມ, ສ້ຽນຊື່ ຫາສ້ຽນສົນເລັກນ້ອຍ ເນື້ອໄມ້ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ລະອຽດ. ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້: ຈຸລັງ Vessels ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ກະຈາຍແບບ Diffuse porous, ຮຽງຕົວແບບ Solitary ແລະ radial multiple of 2 (2-3) ພາຍໃນມີສານສະກັດ ແບບ Deposit ຢູ່ບາງ Vessel. ຈຸລັງ Parenchyma ຮຽງຕົວແບບ Aliform ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ confluent ຍາວຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ຈຸລັງ Rays ມີລັກສະນະ Uniseriate rays (1-4).

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ເນື້ອໄມ້ ມີຄຸນນະພາບ, ທົນທານຕໍ່ປວກ ແລະ ແມງໄມ້. ໃຊ້ເຮັດດ້າມເຄື່ອງມື, ຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນ. ແກ່ນໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເປືອກໃຊ້ ແກ້ໄຂ້, ຢາຕ້ານມະເລັງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງປູກເປັນໄມ້ປະດັບ.
ໄມ້ຊະນິດນີ້ ມັກເກີດແບບກະແຈກກະຈາຍໃນປ່າດົງດິບເຄິ່ງເຂດຮ້ອນ, ປ່າຫີນປູູນ, ດີນແຫ້ງແລ້ງ, ແຕ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 500-1500 ມ.
ພົບເຫັນໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ຫວຽດນາມ, ມ້ຽນມ່າ, ໄທ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ເປັນຊະນິດໄມ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ບັນທືກໄວ້ໃນບັນຊີ 0448/ກປ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນຊະນິດໄມ້ທີ່ກໍາລັງຖືກຄຸຸກຄາມ VU ຂອງ Red list of IUCN.
ໄມ້ຊະນິດນີ້ຈຳແນກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສັງເກດໃບ, ຜີວໃບເບື້ອງເທີງສີຂຽວເຂັ້ມ, ເບື້ອງລຸ່ມ ມີປ່ອງອາກາດເປັນແຖບສີຂາວຢູ່ສອງຟາກຂ້າງຂອງເສັ້ນກາງໃບຍາວຂະໜານກັບຂອບໃບແຕ່ກົກຫາປາຍໃບ, ປາຍໃບຕິ່ງແຫຼມ ຫຼື ຕິ່ງໜາມ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີໄມ້ I, II ແລະ III ສະບັບເລກ 0448/ກປ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2021.

https://threatenedconifers.rbge.org.uk/conifers/cephalotaxus-mannii

https://www.iucnredlist.org/search?query= Cephalotaxus%20mannii 

https://www.google.com/search?q=Cephalotaxus+mannii

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer