ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ຕີ້ວສົ້ມ Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer ລະຫັດ: LT0259
ກັບ​ຄືນ
LA
ຊື່ລາວ ກໍ່ຫີນຂີ້ໝູ / KOR HIN KHI MOU / KOR HIN
ຕະກຸນ FAGACEAE
ຊື່ການຄ້າ KHOS (KH), KOR HIN KHI MOU (LA)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 15 ມ, ເປືອກສີຂຽວປົນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ສີຂຽວປົນສີຂີ້ເຖົ່າ, ແຕກເປັນສະເກັດ, ເປືອກທາງໃນສີນໍ້າຕານ ຫຼື ສີບົວອ່ອນ. ໃບ: ໃບດ່ຽວ, ຮຽງສະລັບ ເປັນຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຮວແຫຼມ, ຜິວໃບກ້ຽງ, ໜ້າໃບສີຂຽວເຂັ້ມເປັນມັນເຫຼື້ອມ, ຫຼັງໃບສີຈາງໆອອກທອງ, ກ້ານໃບງໍເລັກນ້ອຍ. ດອກ: ຊໍ່ດອກອອກເປັນກະຈູກ, ດອກຍ່ອຍບໍ່ມີກ້ານດອກ ດອກມີກິ່ນ, ລົ່ນງ່າຍ, ຊໍ່ດອກແຍກຊໍ່ ຫຼື ຮ່ວມຊໍ່, ຊໍ່ດອກເພດແມ່ຢູ່ກົກຊໍ່, ຊໍ່ດອກເພດຜູ້ຢູ່ປາຍ ແລະ ແຕກຂະແໜງຫລາຍ, ປາຍຍອດເກສອນແມ່ມີ 3 ອັນ. ການອອກດອກ: ເດືອນກັນຍາ-ເດືອນທັນວາ. ໝາກ: ໝາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນກຸ່ມ, ໝາກແກ່ແຂງ, ຜິວກ້ຽງຮູບກົມ ຫຼື ສ້ວຍຮີ ຄ້າຍຮູບໝາກຂ້າງ. ການອອກໝາກ: ເດືືອນມີຖຸນາ-ເດືອນກັນຍາ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ມອກໄມ້ ແລະ ແກນໄມ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ. ມອກໄມ້ມີສີຈາງກວ່າ ເປັນສີນໍ້າຕານອ່ອນໆ ປົນເຫຼືອງ ແກນໄມ້ມີສີນໍ້າຕານປົນເຫຼືອງ ແລະ ມີສີເທົາປົນເຫລືອງ ເມືີ່ອແຫ້ງມີສີນໍ້າຕານເຂັ້ມຂຶ້ນ ເນື້ອໄມ້ຂ້ອນຂ້າງລະອຽດ ແລະ ກ້ຽງດີ ສະໝໍ່າສະເໝີ ເປັນໄມ້ສ້ຽນຫາສ້ຽນສົນເລັກນ້ອຍ. ຄຸນສົມບັດດ້ານແຮງກົ່ງ: 1172 kg/cm2, ຄວາມໜາແໜ້ນ: 800 kg/m3 ແລະ ຄວາມທົນທານຕາມມະຊາດ: 7 ປີ

ຈຸລັງ Vessels ມີຂະໜາດປານກາງ ມີຈໍານວນຫລາຍກະຈາຍແບບ Diffuse porous wood, ຮຽງຕົວແບບ Solitary ແລະ radial multiple of 2 (2-3) ພາຍໃນມີສານສະກັດແບບ Tylose ມີຢູ່ບາງຈໍານວນ. ຈຸລັງ Parenchyma ຮຽງຕົວແບບ Paratracheal scanty, Unilaterally, vasicentric ຫາ Aliform ແລະ ແບບ Apotracheal diffuse. ຈຸລັງ Rays ມີລັກສະນະ Uniseriate rays 1-7

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ເປັນໄມ້ເນື້ື້ອແຂງ, ເພິ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ, ໝາກກິນໄດ້.
ເພິ່ນມັກພົບເຫັນຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ປ່າດິບແລ້ງ, ປ່າປະສົມ, ປ່າຜັດປ່ຽນໃບ, ປ່າດົງດິບ, ດິນປົນຫີນ ທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ 239 ມ ຂື້ນໄປ.
ແມ່ນຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ປະເທດ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່: ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ.
ເປັນໄມ້ປະເພດບໍຢູ່ບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍຊໍ່ດອກອອກເປັນກະຈູກ, ໝາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນກຸ່ມ ກາບຫຸ້ມໝາກສີຂຽວອ່ອນ ຜິວກາບໝາກມີເສັ້ນໂຄ້ງໄປມາ 3-4 ເສັ້ນ

http://www.dnp.go.th/botany/PDF/publications/saranukrom.pdf 

Forest Research Institute Malasia, (2019). Equivalent Timber Name in Asian.

https://padme.rbge.org.uk/laos/list/Fagaceae

http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:358430-1 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=202  

Flora of Thailand and volume Nine Part Three

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer