ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ຕີ້ວສົ້ມ Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer ລະຫັດ: LT0259
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
LA
ຊື່ລາວ ກໍ່ເດືອຍ / KOR DEUY
IUCN : LC
ຕະກຸນ FAGACEAE
ຊື່ການຄ້າ KHOS CHROUK (KH), KO DUEAI (TH), KOR DEUY (LA)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງເຖິງ 12 ມ, ລຳຕົ້ນເປັນປຸ້ງຢູໂຄນ, ບາງຄັ້ງກໍມີປີກຮາກ ຫຼື ບໍມີປີກຮາກ, ເປືອກສີຂີ້ເຖົ່າ ຫຼື ສີນໍ້າຕານຈາງ, ມີຮອຍແຕກເປັນເກັດ ແລະ ເປັນຕູດ, ເປືອກຊັ້ນໃນສີແດງ, ໜາ, ເປືອກນອກສີແດງຫຼືສີນໍ້າຕານຈາງ. ໃບ:  ໃບດ່ຽວ, ຮຽງສະລັບ, ມີກ້ານໃບ, ຂອບໃບແຊັກແຂ້ວເລ່ືອຍ (ບາງຄັ້ງຄາວມີພຽງສອງສາມແຂ້ວເທົ່ານັ້ນ), ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບເຫຼື້ອມເປັນເງົາ; ມີຫູໃບ. ດອກ: ອອກເປັນຊໍ່ ດອກມີເພດແຍກຢູ່ໃນຕົ້ນດຽວ, ບໍ່ມີກ້ານດອກ; ເກສອນຜູ້ 10-12. ການອອກດອກ: ເດືອນຕຸລາ-ເດືືອນທັນວາ. ໝາກ: ໝາກຮູບໄຂ່ມີປາຍແຫຼມເລັກນ້ອຍ ບໍ່ມີໜາມ (ເນື່ອງຈາກມີເກັດແຂງ), ບໍ່ມີເນື້ອ, ໝາກແຫ້ງເປືອກແຂງ; ແກ່ນ 1, ໝາກຍັງອ່ອນມີເປືອກຫຸ້ມມີໜາມສັ້ນ. ການອອກໝາກ: ເດືືອນມັງກອນ-ເດືອນມີນາ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ເນື້ອໄມ້ກໍ່ຝາງ ມີສີຂີ້ເທົ່າແກ່, ສ້ຽນຊື່ ແລະ ສົນເລັກໜ້ອຍ, ຜິວສຳຜັດຊາ. ລັກສະນະທາງກາຍວິພາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ (Handlens) ຂະໜາດ 10-15 ເທົ່າ ພໍຣ໌ (Pore) ເປັນແບບ ພໍຣ໌ດ່ຽວ (Solitary pore) ຮຽງຕົວແບບລູກໂສ້, ການກະຈາຍເປັນແບບກະຈັດກະຈາຍ (Diffuse porous), ພໍຣ໌ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີສານສະກັດແບບ Tylose, ເສັ້ນ (Ray) ເຫັນເປັນເສັ້ນແລບໆຊັດເຈນ, ພາເຣງຄິມາ (Parenchyma) ແບບ Abaxial or unilaterally Parenchyma, ແບບ Fine line Parenchyma.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
M,T
ເປັນໄມ້ເນື້ື້ອແຂງ, ເພິ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ເສົາຂົວ, ແປ້ນປູຟື້ນ, ໄມ້ອັດ, ການກໍ່ສ້າງເຮືອນ. ລໍາຕົ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນແບບດັ້ງເດີມ, ນຳໃຊ້ເຮັດຟືນ ແລະ ເຮັດຖ່ານໄດ້.
ເພິ່ນມັກພົບເຫັນຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ປ່າດົງດິບ, ຢູ່ດິນປົນຫີນປູນປະສົມ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້້າທະເລ 1129 ມ ຂື້ນໄປ.
ແມ່ນຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ ປະເທດມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ມາລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ບັງກະລາເດັດ, ນິວກກິເນຍ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ ເຂດພາກເໜືອ ເຊັ່ນ ແຂວງ ຫົວພັນ.
ເປັນໄມ້ປະເພດບໍຢູ່ໃນບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນ LC ຂອງ Red list of IUCN.
ຈະສັງເກັດເຫັນໄດ້ງ່າຍໝາກບໍ່ມີກ້ານ, ໝາກຈັບຕາມກ້ານຊໍ່, ເປືອກຫຸ້ມໝາກບໍ່ລຽບເປັນຕູດ ແລະ ມີໜາມສັ້ນ.

Forest Research Institute Malasia, (2019). Equivalent Timber Name in Asian.

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/12923

http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Castanopsis+acuminatissima

http://www.pngplants.org/PNGtrees/TreeDescriptions/Castanopsis_acuminatissima_Bl_A_DC.html 

http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:295374-1

http://www.tropicaltimber.info/specie/berangan-castanopsis-acuminatissima/#lower-content

Flora of Thailand Vol 9(3) 

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer