ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ຕີ້ວສົ້ມ Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook.f. ex Dyer ລະຫັດ: LT0259
ຕີ້ວມ່ອນ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ລະຫັດ: LT0258
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
ບັນຊີຄຸ້ມຄອງ : I
LA
ຊື່ລາວ ເລັນເລ່ / LEN LE
IUCN : NT
ຕະກຸນ CUPRESSACEAE
ຊື່ການຄ້າ LEN LE (LA), PAEK LOM (TH)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ໄມ້ເລັນເລ່ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ສູງເຖິງ 30 ມ. ລຳຕົ້ນ ຊື່, ແຕກກີ່ງງ່າງ່າຍ, ເຮືອນຍອດກວ້າງ. ເປືອກສີນໍ້າຕານ ຫາ ສີນໍ້າຕານອົມແດງ, ຕົ້ນອ່ອນເປືອກກ້ຽງ, ຕົ້ນແກ່ ເປືອກຫຍາບຊາ ແລະ ຮອຍແຕກຍາວ. ໃບ ຄ້າຍຄືເກັດ, ແປ, ຮຽງເປັນ 2 ຄູ່, ແຕ່ລະໃບຄູ່ໃນຈະແບນ ຫລື ແປ ແລະ ແນບກັບລຳຕົ້ນ, ໃບຄູ່ນອກຮູບເຮືອ, ປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍແຜ່ນປ່ອງອາກາດຈະແຈ້ງ. ໂຄນ: ໂຄນເພດແມ່ເກີດຢູ່ປາຍ, ດ່ຽວ, ເມື່ອແກ່ສີນໍ້າຕານອົມແດງ, ຮູບກັບສ້ວຍແກມຂອບຂະໜານ. ແກ່ນ ມີ 2 ປີກ ຂະໜາດບໍ່ເທົ່າກັນ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ເນື້ອໄມ້ເລັ່ນເລ້ ມີສີນໍ້າຕານ ຫຼື ນໍ້າຕານແກມເທົາ  ມອກໄມ້ ແລະ ແກນໄມ້ ມີສີຕ່າງກັນ, ມີຂອບເຂດວົງປີຊັດເຈນ ເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງສີເຂດເນື້ອໄມ້ຕົ້ນລະດູ ຫາ ເຂດເນື້ອໄມ້ທ້າຍລະດູ. ລັກສະນະທາງກາຍວິພາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ (Handlens) ຂະໜາດ 10-15 ເທົ່າ ບໍ່ມີ ພໍຣ໌ (Pore), Ray tracheids ບໍ່ເຫັນ ຫຼື ຫາຍາກທີ່ສຸດ. Ray exclusively Uniseriate, ຄວາມສູງສະເລ່ຍຂອງເຣລະດັບປານກາງ 5 ຫາ 15 ຈຸລັງ. ພາເຣງຄິມາ (Parenchyma) ແບບກະຈັດກະຈາຍ ແລະ ແບບ Marginal axial parenchyma.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

HW
T
ເນື້ອໄມ້ ແຂງ, ຊື່ ເນື້ອໄມ້ສວຍງາມ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ, ທົນທານຕໍ່ປວກ ແລະ ແມງໄມ້, ນຳໃຊ້ງ່າຍ. ນຳໃຊ້ວຽກກໍ່ສ້າງ, ຕູ້, ເຄື່ອງຕົບແຕຕ່ງພາຍໃນ, ຫັດຖະກໍາ, ເຮັດທູບ ແລະ ນໍ້າມັນຫອມ, ຕົ້ໜນ້ອຍເປັນໄມ້ປະດັບ.
ໄມ້ເລັນເລ່ ເປັນໄມ້ຕ້ອງການຮົ່ມ ພົບເຫັນໃນປ່າປະສົມຂັ້ນໜຶ່ງ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າດົງດິບຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ ແຕ່ 800–1500 ມ.
ພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ, ພາກຕາເັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງມ່ຽນມ້າ, ພາກໃຕ້ ຈີນ, ໃຕ້ຫວັນ, ພາກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜືອຂອງໄທ, ຫວຽດນາມ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ຄຳມ່ວນ.
ເປັນໄມ້ປະເພດ I ຂອງບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນ NT-EN ຂອງ Red list of IUCN.
ໄມ້ເລັນເລ່ ສາມາດຈໍາແນກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສັງເກດໃບ ຄ້າຍຄືເກັດ.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2021. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີໄມ້ I, II ແລະ III ສະບັບເລກ 0448/ກປ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2021.

https://fdocuments.in/reader/full/conifers-of-vietnam

https://www.google.com/search?q=Calocedrus+macrolepis

https://padme.rbge.org.uk/laos/list/Cupressaceae

https://www.iucnredlist.org/search?query=Calocedrus%20macrolepis%20

https://www.researchgate.net/publication/275464908_Gymnosperms_of_Laos

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer