ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

ຂະຍຸງ Dalbergia cochinchinensis Pierre ລະຫັດ: LT0278
​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ກັບ​ຄືນ
ໄມ້ການຄ້າ
ບັນຊີຄຸ້ມຄອງ : II
LA
ຊື່ລາວ ຂົມຝາດ / KHOM FAT / Java Cedar
IUCN : LT
ຕະກຸນ PHYLLANTHACEAE
ຊື່ການຄ້າ JAVA CEDAR (TH), KHOM FAT (LA), TUAI (MY,PH), YEPADAUK
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນໃບຂຽວຕະຫຼອດປີ ສູງ 5 ມ, ລຳຕົ້ນເປັນຮູບທໍ່ກົມ. ເປືອກເປັນເກັດນ້ອຍໆ. ເປືອກໃນສີບົວ ແລະ ມີນໍ້າຢ່ງສີແດງ. ໃບ: ໃບປະສົມສາມໃບ, ວຽນຮຽງສະລັບ, ມີຫູໃບເປັນຮູບສາມລ່ຽມ.ໃບຍ່ອຍຮູບສ້ວຍຫຼືຮູບ ໄຂ່, ຂອບໃບແຊັກເປັນແຂ້ວເລື່ອຍ, ໃບແຫ້ງປ່ຽນເປັນສີສົ້ມຫຼືມີສີແດງ. ດອກ: ຊໍ່ດອກແບບແຕກແໜງ, ກາບດອກ 5, ຮູບໄຂ່ກ້ຽງ, ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດອກແມ່ເປັນພວງ ແລະ ມີງ່ານ້ອຍກວ່າດອກຜູ້. ການອອກດອກ: ເດືອນກຸມພາ-ເດືືອນມີນາ. ໝາກ: ເປັນຮູບກົມ, ຫ້ອຍຢູ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່, ສີຂຽວແກ່, ໝາກສຸກສີນໍ້າຕານຫາສີອອກດຳ, ກ້ຽງ, ມີເນື້ອ. ແກ່ນ 2-4.  ການອອກໝາກ: ເດືືອນພຶດສະພາ-ເດືອນທັນວາ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ເນື້ອໄມ້ຂົມຝາດມີສີນໍ້າຕານໄໝ້ອອກແດງ ສ້ຽນຊື່ ຫຼື ສົນເລັກນ້ອຍ. ລັກສະນະທາງກາຍວິພາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ (Handlens) ຂະໜາດ 10-15 ເທົ່າ ພໍຣ໌ (Pore) ເປັນແບບ ພໍຣ໌ດ່ຽວ (Solitary pore) ແລະ ຄູ່ (2-3 ພໍຣ໌) (Multiple pore), ແບບຂອງການຮຽງຕົວບໍ່ເດັ່ນຊັດ, ການກະຈາຍເປັນແບບກະຈັດກະຈາຍ (Diffuse porous), ພໍຣ໌ມີຂະໜາດນ້ອຍ (ບໍ່ສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ) ມີສານສະກັດ ແບບ Tylose, ເສັ້ນ (Ray) ເຫັນຊັດເຈນ ມີສານສະກັດຕົກຄ້າງແບບ (Deposit) ເປັນສີຂາວແຊກຢູ່ໃນເສັ້ນເຣ, ພາເຣງຄິມາແບບ Scanty.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
T
ໃຊ້ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ, ເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ປະຕູ, ຂົວ, ໄມ້ໝູນລາງລົດໄຟ, ຕຽງນອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ກະສິກໍາ. ໃບອ່ອນນໍາມາເປັນຜັກສົດກິນກັນອາຫານ.
ພົບຢູ່ໃນປ່າດົງດິບ, ປ່າປ່ຽນໃບປະສົມ, ໃນພື້ນທີ່ຮາບພຽງ ແລະ ສູງເຖິງ 1000 ມ.
ແມ່ນຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ ປະເທດ ໄທ, ມຽນມາ, ກໍາປູເຈັຍ, ອິນເດຍ, ສປ ຈີນ, ອິນດູຈີນ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິປິນ, ນິວ ກີເນຍ, ອົດສະຕາລີ, ມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເຂດ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.
ເປັນໄມ້ປະເພດ II ຂອງບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນ LT ຂອງ Red list of IUCN.
ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍໃບປະສົມສາມໃບ, ວຽນຮຽງສະລັບຢູ່ປາຍ

Forest Research Institute Malasia, (2019). Equivalent Timber Name in Asian.

Chika Kameda, Viengsamone Thammavong, Souphachay Phouphasouk, (2019). A Field

Guide to Forest Trees and Plants for Forestry of Central Laos. Faculty of Forest Science, National University of Laos.

https://padme.rbge.org.uk/laos/list/Phyllanthaceae/Bischofia

https://www.researchgate.net/publication/233639651_Trees_of_Laos_and_Vietnam_A_Field_Guide_to_100_Economically_or_Ecologically_Important_Species

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200012543

http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Bischofia+javanica

http://apps.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Bischofia_javanica.PDF

http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:339921-1

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer