ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແນະນຳ

ຂະຍຸງ Dalbergia cochinchinensis Pierre ລະຫັດ: LT0278
​ຮີ້ງ​ເກັດ​​ໜາມ​ຈີນ Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. ລະຫັດ: LT0266
​ຮີ້ງ​ຫອມ Cunninghamia konishii Hayata ລະຫັດ: LT0265
ຕີ້ວໜາມ Cratoxylum maingayi Dyer ລະຫັດ: LT0260
ກັບ​ຄືນ
LA
ຊື່ລາວ ກໍກຶດແປ້ງ / KOR KUET PEANG / KOR BAI LUAM
ຕະກຸນ FAGACEAE
ຊື່ການຄ້າ KOR KUET PEANG (LA)
ພັນລະນາລັກສະນະພືດສາດ ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ & ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ເປັນຕົ້ນໄມ້ຂຽວຕະຫຼອດປີຂະໜາດກາງຫາໃຫຍ່, ສູງ 25 ມ,  ເປັນຕົ້ນໄມ້ປ່ຽນໃບ, ເປືອກສີນໍ້າຕານປົນເທົ່າ, ມີຮອຍແຕກ. ໃບ: ໃບດ່ຽວ, ອອກລຽງສະລັບ, ເປັນຮູບໃບຫອກ ຫຼື ຮູບໃບຫອກ-ຮູບຂອບຂະໜານ, ຂອບໃບລຽບ, ໜ້າໃບສີຂຽວເຂັ້ມເຫຼື້ອມ, ໃບອ່ອນສີແດງ. ດອກ: ດອກອອກເປັນຊໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ, ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເກສອນຜູ້ 12 ອັນ, ດອກແມ່ຄ້າຍຄືດອກຜູ້. ການອອກດອກ: ເດືອນເມສາ. ໝາກ: ເປັນຮູບໄຂ່, ປາຍແຫຼມເປັນຕິ່ງ, ມີກາບຫຸ້ມໝາກເປັນໜາມ, ແໜ້ນ ອອກເປັນຊໍ່ຍາວ. ການອອກໝາກ: ເດືືອນກັນຍາ-ເດືອນຕຸລາ.

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນເນື້ອໄມ້

ເນື້ອໄມ້ກໍ່ຝາງ ມີສີເທົາ ສ້ຽນຊື່. ລັກສະນະທາງກາຍວິພາກທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ (Handlens) ຂະໜາດ 10-15 ເທົ່າ ພໍຣ໌ (Pore) ເປັນແບບ ພໍຣ໌ດ່ຽວ (Solitary pore) ຮຽງຕົວແບບລູກໂສ້, ການກະຈາຍເປັນແບບກະຈັດກະຈາຍ (Diffuse porous), ພໍຣ໌ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີສານສະກັດແບບ Tylose, ເສັ້ນ (Ray) ເຫັນເປັນເສັ້ນແລບໆຊັດເຈນ, ພາເຣງຄິມາ (Parenchyma) ແບບ Abaxial or unilaterally Parenchyma, ແບບ Fine line Parenchyma.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເນື້ອໄມ້

SW
M,T
ເປັນໄມ້ເນື້ື້ອແຂງ ແລະ ທົນ, ເພິ່ນນິຍົມນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກກໍ່ສ້າງ: ເນື້ອໄມ້ສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເຟີນິເຈີ ຕ່າງໆພາຍໃນຄອບຄົວ, ເປັນໄມ້ຟືນ, ເຮັດເສົາຮົ້ວ ແລະ ຍັງເອົາກີ່ງງ່າ ຫຼື ລຳຕົ້ນມາປູກເຫັດ. ນອກນັ້ນຮັກສາໄວ້ເປັນຕົ້ນມາເພື່ອເກັບເຫັດກໍ່ແດງໃນທຳມະຊາດອິກດ້ວຍ.ໝາກສາມາດກິນໄດ້ໂດຍການນໍາໄປຂົ້ວ.
ເປັນຊະນິດທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ໃນປ່າດົງດິບແຫ້ງແລ້ງຕາມສັນພູ ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບໄມ້ກໍຊະນິດອື່ນ, ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເຂດດິນຕົມປົນຊາຍ ແລະ ຫີນ.ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ 1100 ມ ຂື້ນໄປ.
ແມ່ນຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ ປະເທດມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ອິນເດຍ, ເນປານ ແລະ ບັງກະລະເດັດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນຢູ່: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລ ຫົວພັນ.
ເປັນໄມ້ປະເພດບໍຢູ່ໃນບັນຊີ 0448 ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
ໃບດ່ຽວ, ອອກລຽງສະລັບ, ເປັນຮູບໃບຫອກ ຫຼື ຮູບໃບຫອກ-ຮູບຂອບຂະໜານ, ຂອບໃບລຽບ, ໜ້າໃບສີຂຽວເຂັ້ມເຫຼື້ອມ, ໃບອ່ອນສີແດງ.

http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001714-environment-forests-and-trees-of-the-central-highlands-of-xieng-khouang-lao-p-d-r-a-field-guide.pdf

https://www.nhbs.com/field-guide-to-forest-trees-of-northern-thailand-book

https://www.phakhaolao.la/kb/0000660

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 

“Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR”

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊ

ມື້ນີ້ : 13

ມື້ວ່ານ : 18

ເດີອນ: 239

ປີ : 611

ສະນັບສະໜູນໂດຍ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ 

FAO-EU FLEGT

© 2022 Copyright: Nung Code Developer